Bình Phước: Đẩy mạnh thực hiện nền tảng số, hướng tới chuyển đổi số toàn diện

Bình Phước: Đẩy mạnh thực hiện nền tảng số, hướng tới chuyển đổi số toàn diện

UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023, nhằm tìm kiếm các giải pháp, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh.
Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số tại Vĩnh Phúc

Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số tại Vĩnh Phúc

Để tỉnh Vĩnh Phúc vào nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số, các doanh nghiệp tại địa phương cũng cần chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ sản xuất và công nghệ quản trị ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động