Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn

Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.
Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Nhằm mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đứng trong top 15 của thế giới về nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang xây dựng dự thảo Đề ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động