Tạo chuyển biến trong công tác phân loại rác tại nguồn

Tạo chuyển biến trong công tác phân loại rác tại nguồn

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU về ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động