Đồng Nai:

Tạo chuyển biến trong công tác phân loại rác tại nguồn

14/10/2020 14:01 Địa phương
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch 5973/KH-UBND triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn giai đoạn 2020-2025.
Đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác
tao chuyen bien trong cong tac phan loai rac tai nguon
Điểm san tiếp rác

Dự án phân loại chất thải rắn tại nguồn đã được tỉnh Đồng Nai thí điểm lần đầu tiên vào năm 2008. Sau 2 lần triển khai nhân rộng vào các năm 2016 và 2018, chương trình tạo được sự chuyển biến nhất định. Tái khởi động chương trình phân loại CTRSH tại nguồn cho thấy sự cần thiết và quyết tâm giữ môi trường xanh, sạch, đẹp của tỉnh.

Xác định cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, ban ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về phân loại CTRSH tại nguồn. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phân loại CTRSH; đến năm 2022, hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ cho hoạt động thu gom vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường; từng bước triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện phân loại CTRSh tại nguồn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn.

Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 đưa ra lộ trình: Trong năm 2020 đồng loạt triển khai thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên toàn tỉnh; Năm 2022 hoàn thành việc chuẩn hóa trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình phân loại, lưu giữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTRSH; Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả phân loại CTRSH tại nguồn; đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSHt trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường.

Sở Tài nguyên & Môi trường đã làm việc với các địa phương cấp huyện, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thống nhất, các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo chỉ tiêu 50% rác thải được phân loại tại nguồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Cao Tiến Dũng chỉ đạo, phân loại chất thải rắn tại nguồn là chỉ thị của Tỉnh ủy, là kế hoạch của UBND tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, các địa phương phải xây dựng kế hoạch và đưa vào chương trình hoạt động hằng năm, nhiệm kỳ. Đối với hoạt động thu gom và vận chuyển, các địa phương phải đưa xe chuyên dụng hoặc phân chia ngày vào điều kiện đấu thầu thu gom rác. Đối với các đơn vị trúng thầu xử lý, các địa phương phải giám sát thường xuyên việc xử lý rác sau phân loại. Một số khu xử lý rác chưa đủ năng lực tiếp nhận, chưa đủ điều kiện vận hành hệ thống xử lý chất thải theo cam kết, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND các huyện, thành phố quan tâm tháo gỡ.

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động