TP. Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác

01/04/2020 19:14 Quản lý nguồn thải
Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác; đầu tư trang bị xe chuyên dụng quét dọn đường.
Các thể chế liên quan quản lý chất thải rắn sinh hoạt Thay đổi cơ chế chính sách để thống nhất quản lý chất thải rắn
day manh tuyen truyen phan loai rac tai nguon va xu ly tai che rac
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn.

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để khắc phục những tồn tại, bất cập, đưa công tác quản lý chất thải rắn đi vào nề nếp, có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành rà soát các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước; tổ chức các hội thảo về chất thải rắn để trao đổi, thảo luận về hiện trạng quản lý nhà nước, mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay tại Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam và Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn. Việc xây dựng và ban hành các Đề án, chỉ thị nêu trên sẽ đưa ra các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam, bao gồm việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn và xử lý, tái chế rác và tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu quản lý; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác quản lý chất thải rắn.

Nguyễn Hoàng
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động