Yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng Sân bay Long Thành

22/03/2024 07:37 Quản lý nguồn thải
Trước hiện trạng khu vực thi công, xây dựng Dự án: "Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” tái diễn hiện tượng bụi phát sinh lớn gây ảnh hưởng đến người dân và hoạt động giao thông đường bộ tại một số thời điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo.

Theo đó, ngày 19/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) ban hành Công văn số 1673/BTNMT-MT gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, xây dựng Dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1" (Dự án).

Yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng Sân bay Long Thành
Bụi phát sinh từ Dự án “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1" đang ảnh hưởng đến môi trường không khí, cuộc sống của người dân xung quanh Dự án.

Bộ TN&MT cho biết, trong thời gian vừa qua, khu vực Dự án tái diễn hiện tượng bụi phát sinh lớn gây ảnh hưởng đến người dân và hoạt động giao thông đường bộ tại một số thời điểm. Để giải quyết triệt để hiện tượng nêu trên, Bộ TN&MT đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Tổng Công ty) khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các công việc:

Yêu cầu Tổng Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tối đa việc phát sinh bụi trong quá trình thi công Dự án theo Thông báo số 302/TB-BTNMT ngày 05/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với Tổng Công ty; đặc biệt trong giai đoạn khu vực thi công Dự án bước vào mùa khô, xuất hiện hiện tượng gió lốc mạnh, cần thực hiện ngay các giải pháp như:

Tăng cường hơn nữa công tác tưới nước dập bụi, đặc biệt vào các giờ cao điểm khô, nắng nóng, gió dễ xảy ra lốc cho tất cả các khu vực san lấp đã được bóc tầng phủ. Theo dõi thường xuyên, liên tục việc thực hiện tưới nước của các nhà thầu thi công trên các khu vực đã bàn giao cho nhà thầu thực hiện thi công; bảo đảm bề mặt khu vực tuyến đường vận chuyển và các khu vực chưa thi công luôn duy trì độ ẩm tối thiểu nhằm hạn chế bụi phát sinh;

Rà soát các khu vực có khả năng phát tán bụi gần tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây để tập trung thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, bảo đảm không làm phát tán bụi từ Dự án gây ảnh hưởng đến công tác an toàn giao thông trên tuyến đường này;

Thường xuyên tưới nước tại các khu vực đã hoàn thiện bóc tầng phủ nhưng chưa được bàn giao cho nhà thầu để tiến hành thi công;

Khẩn trương thực hiện trồng cỏ tại bãi trữ đất 722 ha đối với các khu vực đã đạt cao trình theo thiết kế; đối với các khu vực còn lại phải thực hiện lu lèn thường xuyên và tưới nước dập bụi trong quá trình đổ thải;

Yêu cầu và giám sát các nhà thầu thi công bảo đảm các xe vận chuyển phải chạy đúng tuyến đường quy định đã được tưới nước, tốc độ lưu thông xe không được vượt quá tốc độ quy định trong công trường.

Yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng Sân bay Long Thành
Giao thông bị ảnh hưởng từ việc phát tán bụi tại Dự an “Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1" và tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Bố trí nguồn nhân lực để giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công trong việc thực hiện công tác giảm thiểu bụi trong quá trình thi công; chủ động rà soát, lên phương án bổ sung nguồn nước để bảo đảm cung cấp đủ cho hoạt động tưới nước trên công trường thi công.

Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc có liên quan để sớm triển khai thi công tại các khu vực đã hoàn thành công tác bóc tầng phủ.

Cùng với đó, Bộ TN&MT yêu cầu Tổng Công ty thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi trong quá trình thi công xây dựng Dự án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vào ngày 30 hàng tháng để theo dõi, giám sát.

Bộ TN&MT đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu các nội dung trên và nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát bụi phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng Dự án để không làm ảnh hưởng môi trường không khí, cuộc sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động giao thông đường bộ.
Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động