Sơn La: Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

Sơn La: Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn

UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) vùng nông thôn.
Chất thải rắn sinh hoạt thực hiện phân loại tại nguồn được chia thành 5 nhóm

Chất thải rắn sinh hoạt thực hiện phân loại tại nguồn được chia thành 5 nhóm

UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và được chính thức áp dụng từ ngày ...
Những tồn tại, khó khăn trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Những tồn tại, khó khăn trong phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải ...
Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn

Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn

Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đang gia tăng cả về khối lượng và chủng ...
Tác động kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn đến tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Tác động kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn đến tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt

Trước năm 70 của thế kỷ thứ 20, hầu hết chất thải rắn (CTR) nói chung và chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng ở nông thôn được tái sử dụng (hầu như không ...
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt” đánh giá tổng thể các vấn đề về công tác quản lý chất thải rắn sinh ...
Tạo chuyển biến trong công tác phân loại rác tại nguồn

Tạo chuyển biến trong công tác phân loại rác tại nguồn

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU về ...
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) Bắc Quảng Nam. Theo đó, Tỉnh ...
Áp dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Áp dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Nhằm đảm bảo các tiêu chí về môi trường theo quy định, để các địa phương có định hướng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) cho các nhà đầu tư, cũng ...
Công nghệ ủ phân hữu cơ vi sinh và nhiệt phân rác nhựa kết hợp đốt tiêu hủy

Công nghệ ủ phân hữu cơ vi sinh và nhiệt phân rác nhựa kết hợp đốt tiêu hủy

Nhằm xử lý hiệu quả chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Mới (Newtech) đề xuất giải pháp công nghệ ủ phân hữu cơ vi sinh và nhiệt phân rác ...
Phấn đấu 80% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý để phát điện hoặc tái chế vào năm 2025

Phấn đấu 80% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý để phát điện hoặc tái chế vào năm 2025

Trước những tồn tại trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, TP. Hồ Chí Minh đã đánh giá lại ...
Gia tăng giá trị mới từ chất thải

Gia tăng giá trị mới từ chất thải

Việc xử lý, quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động