Quảng Ninh: 122 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm gần 97 tỉ đồng

Quảng Ninh: 122 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm gần 97 tỉ đồng

Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh Quảng Ninh có 122 đơn vị chậm nộp bảo hiểm cho người lao động, với tổng số tiền lên tới 96,7 tỉ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động