10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020

10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động