Vĩnh Phúc: Tầm nhìn chiến lược để phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực

Vĩnh Phúc: Tầm nhìn chiến lược để phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa ban hành Chương trình hành động số 46, hướng tới năm 2030 Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; không ngừng nâng ...
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bắc Ninh: Phát triển kinh tế hài hòa thiên nhiên nhằm tạo đà tăng trưởng xanh bền vững

Bắc Ninh: Phát triển kinh tế hài hòa thiên nhiên nhằm tạo đà tăng trưởng xanh bền vững

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động