Công bố tiêu chuẩn Việt Nam về tro xỉ nhiệt điện đốt than dùng cho san lấp

Công bố tiêu chuẩn Việt Nam về tro xỉ nhiệt điện đốt than dùng cho san lấp

Nhằm mục đích giám sát và kiểm tra chất lượng đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt than là vật liệu san lấp, góp phần giải quyết tình trạng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động