Trường hợp nào được miễn kiểm tra trước thông quan?

Trường hợp nào được miễn kiểm tra trước thông quan?

Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ những trường hợp được miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động