Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quy định mới về kê khai, nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2023/TT - BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động