Thứ tư 23/09/2020 19:30

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên từ ngày 1/12

21/11/2019 14:41
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, từ ngày 1/12, mức cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng.
Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động
Các hoạt động bảo vệ môi trường được vay vốn ưu đãi

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. Mức cho vay tối đa được tăng lên là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. Tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

Chính sách tín dụng ưu đãi cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên ở nước ta được thực hiện trong gần 10 năm, theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2007, Thủ tướng ấn định mức vốn cho vay tối đa là 800.000 đồng/tháng/sinh viên. Nhờ đó, hàng triệu học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có cơ hội tới trường. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã có việc làm ổn định, góp phần làm giàu cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

L. Hạnh
Xem phiên bản mobile