Thứ hai 06/02/2023 23:16
Dòng sự kiện

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 44 dự án mới

02/12/2022 07:40
Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất, kinh doanh...

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 44 dự án mới và 44 lượt dự án tăng vốn. Trong đó, cấp mới 17 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 10.607 tỷ đồng (giảm 5 dự án so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tăng 7,2% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021); điều chỉnh vốn cho 9 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 1.613 tỷ đồng (giảm 13 dự án so với cùng kỳ năm 2021, bằng 24,2% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021).

Cấp mới 27 dự án FDI (giảm 6 dự án so với cùng kỳ năm 2021), tổng vốn đăng ký cấp mới là 177.03 triệu USD, bằng 20,13% so với cùng kỳ năm 2021; điều chỉnh tăng vốn cho 35 dự án (tăng 6 dự án so với cùng kỳ năm 2021) với tổng vốn đăng ký điều chỉnh đạt 140.93 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 44 dự án mới
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 44 dự án mới và 44 lượt dự án tăng vốn. Trong đó, cấp mới 17 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 10.607 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đặc biệt các điều kiện đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát giá cả nguyên vật liệu, đáp ứng đủ nhu cầu lao động; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai các KCN trên địa bàn tỉnh.

Rà soát quy hoạch phát triển KCN, cụm công nghiệp; xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với phát triển các KCN; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư.

Trần Chiến
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Xem phiên bản di động