Vĩnh Phúc: Đầu tư nhiều dự án điện đáp ứng nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh

26/11/2022 14:56 Tăng trưởng xanh
Chủ trương đầu tư nhiều dự án điện trong bối cảnh các khu, cụm công nghiệp ở các địa phương ngày càng phát triển; tỷ lệ doanh nghiệp lấp đầy các khu, cụm công nghiệp cao nên nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh tại Vĩnh Phúc ngày càng lớn.

Những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đầu tư nhiều công trình, dự án điện trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhất là trong bối cảnh các khu, cụm công nghiệp ở các địa phương ngày càng phát triển; tỷ lệ doanh nghiệp lấp đầy các khu, cụm công nghiệp cao nên nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh là rất lớn.

Theo thông tin của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang đầu tư 24 dự án lưới điện 110kV. Trong đó, 11 dự án đang trong giai đoạn thi công, 13 dự án chuẩn bị đầu tư.

Vĩnh Phúc: Đầu tư nhiều dự án điện đáp ứng nhu cầu điện năng cho sản xuất, kinh doanh
Những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đầu tư nhiều công trình, dự án điện trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong số các dự án trên có 3 dự án thuộc quản lý của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, gồm Dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Vĩnh Yên - Phúc Yên - Quang Minh; đường dây 110kV Bá Thiện - Khai Quang và nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Lập Thạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các công trình, dự án điện, thời gian qua, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc rất quan tâm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị quản lý đôn đốc nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xúc tiến, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn chủ động làm việc với Sở Công thương để trao đổi thông tin về tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ đó đề nghị lãnh đạo Sở Công thương quan tâm, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động