Vĩnh Phúc thu ngân sách 05 tháng đầu năm đạt hơn 13.300 tỷ đồng

12/06/2023 07:47 Địa phương
Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 13.331 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán giao, bằng 72,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 11.331 tỷ đồng, đạt 41,4 % dự toán, bằng 71,7% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 73,9% so với cùng kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền các chính sách về thuế, đôn đốc quyết liệt các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí…, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 13.331 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán giao, bằng 72,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 11.331 tỷ đồng, đạt 41,4 % dự toán, bằng 71,7% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 73,9% so với cùng kỳ.

Vĩnh Phúc thu ngân sách 05 tháng đầu năm đạt hơn 13.300 tỷ đồng
Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt 13.331 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán giao, bằng 72,1% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn trong từng lĩnh vực, thúc đẩy SXKD để khơi thông các nguồn lực cho phục hồi và phát triển KT-XH của tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường dự báo, phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn để đề xuất kịp thời các giải pháp đảm bảo cân đối ngân sách.

Cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, gian lận thương mại, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế... Đẩy mạnh rà soát những nguồn thu có tiềm năng để đưa vào quản lý thu, như hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động chuyển nhượng bất động sản... Đồng thời, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở chuyên ngành rà soát kịch bản tăng trưởng, các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từng quý và cả năm 2023.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động