Thứ hai 21/06/2021 14:01

Bình Định triển khai các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu

09/07/2020 10:47
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn triển khai các chương trình Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).
Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu
binh dinh trien khai cac nhiem vu ung pho bien doi khi hau
Theo phân tích, đến năm 2050, diện tích ngập lụt tăng khoảng 0,7% diện tích thành phố.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên & Môi trường phụ trách “Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH của tỉnh Bình Định trong nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực Năng lượng và Nông nghiệp”; giao Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ “Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực Năng lượng và thúc đẩy năng lượng tái tạo của tỉnh Bình Định”. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện kế hoạch “Triển khai nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực Nông nghiệp”.

Sở Xây dựng thực hiện Dự án “Nhà đa năng phòng chống bão lụt”… Đài Khí tượng & Thủy văn Bình Định triển khai thực hiện một số chương trình, dự án ứng phó với BĐKH. Trong đó, đáng chú ý là dự án thông tin cảnh báo lũ sớm đã tiến hành lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ sớm tại 7 vị trí trên sông Côn và sông Hà Thanh.

Bình Định có 71 dự án triển khai hoạt động ứng phó với BĐKH, nhưng chỉ có 6 dự án được thực hiện toàn bộ hoặc một phần; 23 dự án triển khai dưới dạng lồng ghép (chiếm 33%), vẫn còn 42 dự án chưa triển khai (chiếm 60%). Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Bình Định”, do Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu tư vấn. Để triển khai dự án này, Trung tâm đã triển khai đánh giá tác động, đề ra một số nhóm giải pháp thích ứng với BĐKH đối với một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

Dự án này được triển khai sẽ xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung đối với từng sở, ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương trong giai đoạn tới…

Mai Hoa

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile