Bình Thuận: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài

04/08/2023 11:11 Chính sách - Pháp luật
Ngày 01/8/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã ký ban hành Công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết phải chỉ đạo Tổ giám sát của thành phố Phan Thiết khẩn trương lấy mẫu khí thải sau ống khói của các nhà máy chế biến bột cá (Nhà máy chế biến bột cá Kim Long của Công ty Cổ phần Chế biến bột cá Kim Long và Nhà máy chế biến bột cá Kim Đào của Công ty TNHH Thức Ăn Gia Súc Kim Đào) để đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải và xử lý nghiêm theo quy định nếu vi phạm.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài, đặc biệt là nhà máy chế biến bột cá Kim Đào, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ. Hàng tuần phải có báo cáo, cũng như đột xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Khẩn trương hoàn thành và báo cáo kết quả triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 1 Công văn số 1831/UBND-KT ngày 25/5/2023. Nếu phát hiện trường hợp cơ sở vi phạm nhiều lần hoặc công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý lạc hậu, không đáp ứng công tác bảo vệ môi trường thì UBND thành phố Phan Thiết phải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cơ sở đó tạm dừng hoạt động để cải tạo, nâng cấp hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh di dời cơ sở đó ra khỏi Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài theo quy định.

UBND thành phố Phan Thiết cũng phải chỉ đạo UBND phường Phú Hài tăng cường công tác giám sát, thường xuyên nhắc nhở các cơ sở sản xuất tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, vận động tuyên truyền đến các hộ dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bình Thuận: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài
Công văn số 2813/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao nhiệm vụ cho UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất tại khu vực giáp ranh Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực khác (nếu có) theo quy định.

Chỉ đạo UBND xã Hàm Thắng, Trưởng thôn Ung Chiếm và Trưởng thôn Thắng Lợi tiếp tục nắm bắt thông tin từ các hộ dân, đồng thời vận động tuyên truyền đến các hộ dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh, vị trí xả thải của các cơ sở chế biến bột cá gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận cũng đưa ra nhiệm vụ cho 2 cơ quan chức năng của tỉnh, Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ môi trường đã được xác nhận/phê duyệt và các hồ sơ khác để đánh giá lại quy trình sản xuất, quy trình xử lý khí thải của 03 cơ sở chế biến bột cá:

- Nhà máy chế biến bột cá Kim Long của Công ty Cổ phần Chế biến bột cá Kim Long.

- Nhà máy chế biến bột cá Kim Đào của Công ty TNHH Thức Ăn Gia Súc Kim Đào.

- Cơ sở chế biến bột cá Ánh Vinh của Doanh nghiệp tư nhân Ánh Vinh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (kể cả đình chỉ hoạt động) theo quy định.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu khí thải của 02 cơ sở chế biến bột cá do UBND thành phố Phan Thiết cung cấp, thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết để phản hồi thông tin đến UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND xã Hàm Thắng nhằm địa phương thông tin đến các hộ dân thôn Ung Chiếm và thôn Thắng Lợi được biết./.

Linh Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động