Các công trình bảo vệ môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải – sản xuất phân hữu cơ – Chi nhánh Công ty Đa Lộc

07/05/2020 13:15 Công nghệ, thiết bị
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty Cổ phần thương mại – Xây dựng Đa Lộc, có địa chỉ tại Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công trình bảo vệ môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình
cac cong trinh bao ve moi truong khu lien hop xu ly chat thai san xuat phan huu co chi nhanh cong ty da loc
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xem xét dây chuyển xử lý rác.

Theo đó, tên cơ sở xử lý (duy nhất) là Khu liên hợp xử lý chất thải – sản xuất phân hữu cơ – Chi nhánh Công ty Đa Lộc có địa chỉ tại thông Tân Lý 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Các công trình bảo vệ môi trường đã được kiểm tra, xác nhận hoàn thành phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt (công suất 195 tấn rác/ngày), chất thải công nghiệp (công suất 255 tấn/ngày) và sản xuất phân hữu cơ” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:

Hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải công nghiệp, công suất 2.000 kg/giờ, gồm: tháp lưu nhiệt, mương giải nhiệt, tháp hấp thụ và tách ẩm, quạt hút, ống khói. Quy chuẩn so sánh: QCVN 30:2012/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

Hệ thống xử lý khí thải lò đốt chất thải sinhhoajt, công suất 2.500 kg/giờ, gồm: cyclon, mương giải nhiệt, tháp hấp thụ, quạt hút, ống khói. Quy chuẩn so sánh: QCVN 61:2016/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Hệ thống xử lý khí thải chung của khu vực xử lý chất thải nguy hại (hệ thống xử lý chất thải điện tử, hệ thống tẩy rửa kim loại, hệ thống phá dỡ ắc quy thải, khí thải từ hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang sau khi xử lý cục bộ qua thiết bị lọc bụi túi vải và hấp phụ than hoạt tính), gồm: chụp hút, tháp hấp thụ (có lớp hấp phụ than hoạt tính), ống thải chung. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu nhớt thải công suất 10 tấn/ngày, gồm tháp hấp thụ, quạt hút, ống thải chung. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, QCVN 56:2013/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải.

Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế nhựa, chất dẻo, công suất 21 tấn/ngày, gồm: chụp hút, tháp hấp phụ, quạt hút, ống thải. Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. –

Hệ thống tiền xử lý nước thải, công suất 180 m3 /ngày đêm, gồm: bể tách dầu, bể điều hòa, bể keo tụ 1, bể tạo bông 1, bể lắng hóa lý 1, bể keo tụ 2, bể tạo bông 2, bể lắng hóa lý 2, bể vi sinh thiếu khí, bể vi sinh hiếu khí, bể lắng sinh học. Nước thải ra từ hệ thống tiền xử lý nước thải được đưa về hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng công suất 200 m3 /ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng, công suất 200 m3 /ngày đêm, gồm: Bể điều hòa, bể keo tụ tạo bông, bể lắng đợt 1, bể sinh học Anoxic, bể sinh học Aerotank và vật liệu đệm, bể lắng sinh học, bể keo tụ tạo bông, bể lắng hóa lý 2, bể khử trùng, bể trung gian, bồn lọc áp lực, hồ sinh học. Nước thải sau xử lý được sử dụng tuần hoàn trong Nhà máy hoặc xả ra nguồn tiếp nhận. Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) trước khi xả vào hồ sự cố kết hợp hồ sinh học.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt gồm: hệ thống bể tự hoại 3 ngăn: ngăn chứa, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2, hố ga. Nước thải sau bể tự hoại qua hệ thống thu gom nước thải được đưa vào hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng công suất 200 m3 /ngày đêm.

Hồ sự cố: Kết hợp hồ sinh học, diện tích 667 m2 , là công đoạn cuối cùng của hệ thống xử lý nước thải và chất thải lỏng, công suất 200 m3 /ngày đêm.

Khu vực rửa phương tiện vận chuyển chất thải.

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa.

Thu Vân
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động