Đắk Nông: Thu hút đầu tư vào 17 dự án trong năm 2024 và thông tin về 44 dự án có tiềm năng đầu tư

19/01/2024 14:35 Kinh tế, xã hội
Ngày 15/01/2023 vừa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 và các dự án có tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 54/QĐ-UBND.

Theo đó, trong năm 2024, thì tỉnh Đắk Nông dự kiến thu hút đầu tư vào 17 dự án, với khoảng 3.045 tỷ đồng;

- Lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: 03 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 190 tỷ đồng.

- Lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ: 10 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 2.560 tỷ đồng.

- Lĩnh vực giáo dục, môi trường: 03 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 245 tỷ đồng.

- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 01 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phải tiếp tục rà soát và hoàn thiện pháp lý, nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư khoảng 44 dự án có tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 290.279 tỷ đồng. Trong đó,

- Lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 212.265 tỷ đồng.

- Lĩnh vực đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ: 19 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 77.444 tỷ đồng.

- Lĩnh vực giáo dục, môi trường: 03 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng.

- Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 03 dự án, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 320 tỷ đồng.

(Nguồn: daknong.gov.vn)
(Nguồn: daknong.gov.vn)

Ban hành danh mục thu hút đầu tư sớm, UBND tỉnh Đắk Nông nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm thông tin và đến tìm hiểu, cũng như nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khôi Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động