Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống tại huyện Tiên Du

10/03/2023 07:49 Tăng trưởng xanh
Theo thông tin từ UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh), địa phương vừa triển khai Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống giai đoạn 2023 – 2025.
Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống tại huyện Tiên Du
Làng nghề hoa, cây cảnh thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du. (Ảnh: Thanh Thương)

Nhiệm vụ bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống tập trung vào các nội dung: Phát huy vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi; phối hợp thực hiện các dự án; phát triển các nghề mới; tôn vinh làng nghề, nghề truyền thống và các nghệ nhân, thợ giỏi. Về mục tiêu chung, địa phương phấn đấu được UBND tỉnh công làng nghề hoa, cây cảnh thôn Giới Tế (xã Phú Lâm), bảo tồn phát triển nghề truyền thống mây tre đan Xuân Hội (xã Lạc Vệ); có sản phẩm làng nghề được đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP; xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm tại làng nghề truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm; xây dựng cổng chào làng nghề và thực hiện cắm biển chỉ dẫn, quảng bá cho làng nghề truyền thống; thu nhập bình quân của lao động tại các làng nghề trên địa bàn đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng…

Huyện yêu cầu các ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển làng nghề, nghề truyền thống. Quy hoạch khu sản xuất làng nghề và quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với điểm du lịch làng nghề, công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm bảo vệ môi trường làng nghề; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng nghề, nghề truyền thống.

Được biết, việc triển khai Đề án nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Minh Phú

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động