Doanh nghiệp Thái Nguyên với chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

18/09/2023 08:13 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Nguyên (HHDN) từ nhiều năm nay cũng tích cực hưởng ứng chiến dịch này.
Doanh nghiệp Thái Nguyên với chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Poster Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập HHDN tỉnh (2013- 2023) kết hợp với việc thực hiện Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với chủ đề:Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn, Ban chấp hành của Hiệp hội đã có những chỉ đạo trực tiếp đến doanh nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, công trường,… nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ngoài chỉ đạo theo tuyến của mình, Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, đặc thù thực hiện theo 02 bước:

Bước một: Thông tin, phổ biến đến cơ sở và rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn lao động; các công trình phục vụ vệ sinh, môi trường.

Bước hai: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đơn vị, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, với phương thức lồng ghép nội dung về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp.

Cho đến hết tuần thứ 2 của tháng 9, việc tổ chức thực hiện công tác môi trường của các doanh nghiệp đã cơ bản đều khắp, sẵn sảng bước vào tuần lễ cao điểm chung tay hành động cho thế giới sạch hơn.

Gần 20 nhà máy của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (Doanh nghiệp dệt may TNG) đã hoàn thành các quy định về vệ sinh công nghiệp; Công ty CP Thương mại và du lịch Hà Lan (Doanh nghiệp vận tải hành khách Hà Lan) chăm lo bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý lao động lái xe, vệ sinh phương tiện, phòng chống cháy nổ, …

Trong tuần cao điểm, các doanh nghiệp sẽ thực hiện các nhóm việc mang tính cộng đồng như: Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, mương... Trong đó, chú trọng giám sát khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp: Gang thép Thái Nguyên, Khu công nghiệp Sông Công, Phổ Yên; các cụm công nghiệp Điềm Thụy, Núi Pháo, La Hiên; các làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường.

Đình Hợi
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động