Thứ tư 17/08/2022 10:52
Dòng sự kiện

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

09/11/2018 20:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ảnh minh họa

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện thành lập và bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Theo đó, quy định cụ thể điều kiện trụ sở của nhà xuất bản là phải có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, thay vì quy định phải có diện tích từ 200 m2 sử dụng trở lên. Nghị định cũng đơn giản hóa điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử như sau: Có máy chủ đặt tại Việt Nam; có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử...
Về tiêu chuẩn nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Nghị định 150/2018/NĐ-CP chỉ quy định nhân lực kỹ thuật phải được đào tạo về công nghệ thông tin và bỏ điều kiện về thâm niên công tác. Về biện pháp kỹ thuật quy định tại điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản, Nghị định 150/2018/NĐ-CP yêu cầu phải có giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet.

 Mai Hoa
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động