Hải Dương: Hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”

04/06/2024 18:18 Đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH
Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới vào ngày 5/6 tới với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực.

Cụ thể, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới vào ngày 5/6 tới với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tổ chức dịp cao điểm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6/2024.

Hải Dương: Hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới vào ngày 5/6 tới với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá”

Các hoạt động như: mít tinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân về bảo vệ môi trường...

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các đơn vị, địa phương cần theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất; xây dựng và thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm theo quy định; đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất...

Các ngành có liên quan và các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và quy định về phân loại rác thải tại nguồn, chất thải phát sinh phải được xử lý đúng quy định trước khi thải ra môi trường, nghiêm cấm việc xả thải không đúng quy định...

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông của tỉnh, trung ương cũng tuyên truyền về bảo vệ môi trường như các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội về “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa”...

Nguyễn Sơn - Hà Long
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động