Hải Phòng: Một số kết quả phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành Công nghiệp môi trường

17/07/2023 00:00 Phát triển ngành CNMT
Giống như các địa phương trên cả nước, Hải Phòng đã từng bước triển khai lồng ghép các nội dung phát triển ngành công nghiệp môi trường vào các chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hướng tới sự phát triển bền vững. Đến nay, phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường đã có những kết quả cơ bản đáng ghi nhận.
Hải Phòng: phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường đã có những kết quả cơ bản đáng ghi nhận
Hải Phòng: phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường đã có những kết quả cơ bản đáng ghi nhận

Thực hiện Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thay thế Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 trong đó ưu tiên khuyến khích các dự án phát triển ngành công nghiệp môi trường, Hải Phòng đã cho thấy sự thay đổi về chủ trương, chính sách cũng như định hướng đầu tư phát triển ngành Công nghiệp môi trường. Từ những chính sách đó, nhiều doanh nghiệp đã đến với Hải Phòng, mang lại một diện mạo mới cho thành phố trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị bảo vệ môi trường.

Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã thu hút được 10 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp môi trường, trong đó: 01 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải thành phần phân bón hữu cơ, dầu FO và lò đốt rác thải công nghiệp với công suất xử lý rác tối đa 1000 tấn/ngày; 05 dự án nhà máy tái chế (02 dự án xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại; 01 dự án tái chế sản phẩm phụ luyện kim, năng lượng; 01 dự án chế biến bã thải thạch cao, các sản phẩm từ thạch cao; 01 dự án sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của DAP- Đình Vũ); 02 dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tràng Duệ và trạm xử lý nước sạch cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII; 01 dự án đầu tư nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT; 01 dự án nhà máy sản xuất chất keo tụ PAC.

Mặc dù đã chủ động nắm bắt các thời cơ, tiếp cận thị trường quốc tế nhưng do chưa có các chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp công nghiệp môi trường tham gia và chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng công nghệ cao nên việc thu hút đầu tư phát triển thị trường sản phẩm hàng hoá công nghiệp môi trường còn gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ngoài cơ chế, chính sách thì nguồn nhân lực và cơ cấu nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp môi trường tại địa phương vẫn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra. Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư, phát triển các dịch vụ môi trường, hạ tầng các công trình bảo vệ môi trường chưa phát huy được hiệu quả.

Hải Phòng sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ tiếp cận thông tin công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia và sản xuất các sản phẩm đạt chất lượng công nghệ cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất thủ công, doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao trong thời gian tới, qua đó đẩy nhanh tiến trình thực hiện Đề án Phát triển ngành Công nghiệp môi trường.

Nguyễn Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động