Hải Phòng: Tăng cường các quy định nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà

06/03/2024 00:00 Đa dạng sinh học và ứng phó BĐKH
Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, UBND TP. Hải Phòng đã ban Quy chế quản lý đối với khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà ngày 01/02/2024 với nhiều nội dung cụ thể trong đó đặc biệt cấm các hoạt động xây dựng các công trình trong vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà.
Hải Phòng hy vọng những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà sẽ ngày càng đi vào hiệu quả, có chiều sâu và mang lại cho thành phố nhiều lợi ích về kinh tế cũng như thu hút đông đảo bạn bè trên thế giới tới thăm quan và trải nghiệm.
Hải Phòng hy vọng những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà sẽ ngày càng đi vào hiệu quả, có chiều sâu và mang lại cho thành phố nhiều lợi ích về kinh tế cũng như thu hút đông đảo bạn bè trên thế giới tới thăm quan và trải nghiệm.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng) được đánh giá là khu vực có đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Việt Nam. Ngoài vai trò bảo tồn đa dạng tài nguyên thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển này còn có ý nghĩa lớn với an ninh quốc phòng và phát triển du lịch sinh thái...

Liên quan đến môi trường sinh thái trong Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, TP. Hải Phòng yêu cầu không xây dựng các công trình, trừ những công trình phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng lõi - khu vực dành riêng cho bảo tồn, đa dạng sinh học, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên còn tương đối nguyên vẹn, bảo tồn nguồn gen động thực vật quý hiếm, các loài đặc hữu của khu dự trữ sinh quyển.

Đối với vùng đệm - khu vực bao quanh vùng lõi, khu vực góp phần hạn chế hoạt động của con người giúp cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng lõi, chỉ chấp nhận các công trình xây dựng có kết cấu và vật liệu thân thiện với môi trường; xây dựng hài hòa với cảnh quan tự nhiên, không làm vỡ cân bằng sinh thái.

Tại vùng chuyển tiếp - khu vực tập trung đông dân cư, có các hoạt động sinh kế của cộng đồng, việc thực hiện các công trình xây dựng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch của Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, quy hoạch xây dựng và phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo…

Bên cạnh các quy định về xây dựng các công trình tại vùng lõi, Quy chế quản lý đối với Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà cũng đề cập đến nhiều lĩnh vực như: sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi tường và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Đối với các nguồn tài nguyên trong Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đánh giá thành phần loài, nguồn gen, hệ sinh thái, trữ lượng, khả năng tái sinh… từ đó có căn cứ để lập kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững. Đồng thời, gắn kế hoạch sử dụng tài nguyên phải với việc giữ cân bằng hệ sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà.

Đặc biệt, việc bảo tồn đa dạng sinh học phải được thực hiện dựa trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cộng đồng dân cư địa phương và các đối tượng có liên quan. Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tính đến việc thiết lập các ngân hàng gen, cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học để bảo vệ và phát triển các nguồn gen quý hiếm. Xây dựng kế hoạch bảo vệ các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đều phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, các đơn vị này phải có khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phân loại tại nguồn, chất thải rắn cồng kềnh và các trang thiết bị thu gom, vận chuyển; có khả năng lưu giữ chất thải nguy hại sau khi chất thải rắn sinh hoạt được phân loại theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhân, hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý nước thải, chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường để ngăn chặn việc phát tán ô nhiễm vào môi trường.

Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt về công tác bảo vệ môi trường, UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học trình UBND thành phố và cơ quan có liên quan phê duyệt theo từng năm. Hoạt động nghiên cứu khoa học chú trọng vào việc thu thập mẫu vật, nguồn gen, vận chuyển, lưu giữ, công bố mẫu vật… Cùng với đó, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hướng tới các giải pháp bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường…

Với việc ban hành Quy chế quản lý đối với khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà, Hải Phòng hy vọng những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái tại vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà sẽ ngày càng đi vào hiệu quả, có chiều sâu và mang lại cho thành phố nhiều lợi ích về kinh tế cũng như thu hút đông đảo bạn bè trên thế giới tới thăm quan và trải nghiệm.
Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động