Chủ nhật 29/03/2020 16:21

Hưng Yên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường

10/12/2019 15:46
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; nhận thức, ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.
Báo chí đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền bảo vệ môi trường
hung yen day manh cong tac tuyen truyen ve bao ve moi truong
Duy trì vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, các cơ quan, đoàn thể chính trị, xã hội đã ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt các cấp cơ sở, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; phổ biến, hướng dẫn đến từng hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tạo sự lan tỏa rộng khắp nhân các sự kiện về môi trường: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4-6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 của tháng 9), Ngày đa dạng sinh học (22/5); Ngày Đất ngập nước (02/2). Tỉnh đã tổ chức 354 hội nghị tuyên truyền, 69 lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, hội viên các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, các hộ gia đình với trên 18.560 lượt người tham dự; phát 84.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường; đóng góp trên 4.000 ngày công dọn vệ sinh môi trường; duy trì dọn vệ sinh tối thiểu 01 lần/tháng đối với 2.000 công trình, phần việc thanh niên; lắp đặt 40 bể thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng; phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn tỉnh, dọn vệ sinh nơi công cộng, các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, ngày Thứ bảy tình nguyện. Phối hợp thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 915 tổ vệ sinh môi trường tự quản, trong đó lực lượng hội viên phụ nữ, cựu chiến binh là nòng cốt.

Đáng nói nhất là tỉnh Hưng Yên đã xây dựng, triển khai, nhân rộng được những mô hình cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân và được nhân rộng, góp phần giảm thiểu phát sinh chất thải; xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ; duy trì vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, là việc làm thường xuyên, liên tục, cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành tài nguyên và môi trường với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội.

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thời gian tới ngành tài nguyên và môi trường Hưng Yên phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành trong tỉnh tăng cường vận động, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học bảo vệ môi trường; đồng thời đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với mục đích, nội dung, đối tượng, địa bàn tuyên truyền. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Hưng Yên cần xem xét tăng mức hỗ trợ thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền; đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường nhằm khuyến khích, vận động nhân dân chung tay giữ vệ sinh môi trường, xây dựng tỉnh Hưng Yên xanh – sạch – đẹp; đồng thời tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường đáp ứng yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; triển khai các dự án xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn. Đặc biệt, xem xét điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo hướng ai hưởng dịch vụ về môi trường cũng phải trả chi phí theo cơ chế giá, đảm bảo tính đúng, đủ chi phí này; phát huy nguồn lực địa phương trong xử lý chất thải.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile