Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Vĩnh Phúc: Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị thông tin, trao đổi và định hướng tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên ...
Hưng Yên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Hưng Yên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, hình thức và nội dung tuyên truyền đa dạng, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động