Thứ tư 27/05/2020 23:19

Huy động 4.000 tỉ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

16/10/2019 18:53
Chiều 16/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu là 4.000 tỉ đồng.
Huy động hơn 9,6 nghìn tỉ đồng qua đấu thầu Trái phiếu Chính phủ Tháng 8/2019, huy động hơn 10,8 nghìn tỉ đồng Trái phiếu Chính phủ

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước gọi đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỉ đồng), 20 năm (500 tỉ đồng), 10 năm (1.500 tỉ đồng), 15 năm (1.500 tỉ đồng).

 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 2/10/2019.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 3,78%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 9/10/2019.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 4%/năm, thấp hơn 0,21%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 9/10/2019.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 4,58%/năm, thấp hơn 0,30%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 2/10/2019.

PV
Xem phiên bản mobile