Thứ bảy 08/08/2020 06:43

Phạt hàng loạt cá nhân vi phạm giao dịch chứng khoán

20/09/2019 11:23
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt 5 cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ngân hàng Nhà nước hút ròng 988 tỉ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm Vi phạm báo cáo giao dịch, bốn nhà đầu tư bị phạt hơn 200 triệu đồng Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Tập đoàn Tiến Bộ bị phạt 255 triệu đồng

Cụ thể, UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Cao Hoài Thanh (chủ tài khoản số 033C113568 mở tại CTCP chứng khoán Rồng Việt) với mức phạt 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác.

Đồng thời, ông Cao Hoài Thanh còn bị phạt 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Ngày 12/12/2018 và 21/12/2018, ông Cao Hoài Thanh đã lần lượt mua 230.000 cổ phiếu, 130.000 cổ phiếu của CTCP Đầu tư HP Việt Nam (mã chứng khoán: KDM), dẫn đến khối lượng sau giao dịch cùng với người có liên quan tăng từ 230.000 cổ phiếu lên lần lượt 460.000 cổ phiếu và 590.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,23% lên lần lượt 6,48% và 8,3%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ảnh minh họa.

Ngày 24/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo của ông Thanh đã mua 360.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng sau giao dịch đạt 590.000 cổ phiếu, ngày giao dịch là 21/12/2018 (sai lệch 230.000 cổ phiếu). Ngày 20/6/2019, UBCKNN nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Thanh cùng với người có liên quan, ngày giao dịch là ngày 12/12/2018.

Ngoài ông Cao Hoài Thanh, UBCKNN đã quyết định phạt hai cổ đông lớn khác của CTCP Đầu tư HP Việt Nam. Cụ thể, phạt ông Khiếu Xuân Khương 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 21/12/2018, ông Khương đã mua 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 230.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,24% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM. Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Khiếu Xuân Hương báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu.

Phạt ông Lê Khánh Trình 5 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác. Ngày 21/12/2018, ông Trình đã mua 10.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM. Ngày 27/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Lê Khánh Trình báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Ngoài 3 cổ đông lớn của KDM. UBCKNN cũng phạt bà Lê Hoài Thu - Kế toán trưởng CTCP Hồng Hà Việt Nam (mã chứng khoán: PHH) 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. ngày 18/1/2019, bà Lê Hoài Thu đã bán 33.800 cổ phiếu PHH, tuy nhiên đến ngày 28/1/2019 HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Thanh.

Phạt ông Hồ Kim Trường - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán: VNS) 5 triệu đồng vì mua 15.000 cổ phiếu VNS vào ngày 3/6/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch.

Theo BizLIVE
Xem phiên bản mobile