Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương của TP. Hồ Chí Minh

31/07/2020 08:21 Địa phương
Nhằm tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố đến năm 2030.
5 nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương
ke hoach hanh dong quan ly rac thai nhua dai duong cua tp ho chi minh
Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải tại bờ biển Cần Giờ.

Kế hoạch này còn nâng cao ý thức về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển, giúp hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy trong mọi hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Đến năm 2030, Thành phố sẽ giảm 75% rác thải nhựa trên biển; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Để thực hiện được mục tiêu trên, TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của từng Sở, ngành, đơn vị xây dựng các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch ven biển, ven sông, cảng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thu Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động