Thứ năm 12/12/2019 21:02

Kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn

08/04/2019 14:26
Các cơ sở thuộc diện kiểm tra đều là những các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ điển hình, hoặc các địa phương có những vấn đề nổi cộm về quản lý chất thải.


Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ tổ chức 4 đoàn công tác để kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tại 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt hiện nay.
Đây là các cơ sở xử lý chất thải có công suất lớn, công nghệ điển hình hoặc các địa phương có những vấn đề nổi cộm về quản lý chất thải. Còn các cơ sở xử lý chất thải khác sẽ do sở TN&MT các tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá.
Nội dung kiểm tra 51 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt lớn tập trung vào việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; các hồ sơ môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường...; sự phù hợp với quy hoạch của địa điểm cơ sở xử lý; công suất thiết kế so với lượng chất thải tiếp nhận thực tế. Bên cạnh đó là phương pháp, công nghệ, công suất xử lý đang áp dụng; xuất xứ của công nghệ; đơn giá đang áp dụng đối với từng phương pháp xử lý; hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, sẽ kiểm tra đối với các lò đốt chất thải; quy trình công nghệ, quy trình vận hành các thiết bị; vệ sinh công nghiệp liên quan đến công nghệ xử lý; các chính sách, hỗ trợ của địa phương đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, các đoàn công tác của Tổng cục Môi trường sẽ lấy mẫu phân tích để đánh giá hiệu quả xử lý và bảo vệ môi trường. Đối với các lò đốt chất thải sẽ được quyết định trong quá trình khảo sát, đánh giá tại cơ sở. Để đảm bảo tính chính xác, khách quan, việc lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường sẽ được thực hiện bởi 2 đơn vị độc lập.
Bộ TN&MT cũng đã yêu cầu các địa phương trên toàn quốc báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn, để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát, qua đó triển khai kế hoạch và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý.

 VGP
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile