Thứ ba 02/06/2020 02:53

Liên hợp quốc - 74 năm vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng

24/10/2019 09:56
Sau 74 năm phát triển, Liên hợp quốc đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận là tổ chức toàn cầu có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế và là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn.
Xem phiên bản mobile