Thứ tư 23/09/2020 18:31

Lương bắt đầu tăng từ ngày 1/1/2020

17/11/2019 15:11
Từ ngày 01/01/2020, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng...
Mức lương Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khi tăng lương cơ sở Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 01/01/2020, NLĐ làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng (tương ứng 5,1%-5,7%) so với năm 2019.

Cụ thể, NLĐ thuộc vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

luong bat dau tang tu ngay 112020
Từ đầu năm 2020, các doanh nghiệp buộc phải tăng lương cho người lao động.

Nghị định của Thủ tướng cũng quy định khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

"Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp…” - nghị định nêu rõ.

Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm.

Thanh Hương
Xem phiên bản mobile