Ninh Thuận chủ động phòng ngừa và ứng phó cháy rừng trong mùa khô trên địa bàn tỉnh

07/06/2023 06:51 Địa phương
Thực hiện Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoach thực hiện số 2270/UBND-KTTH ngày 06/6/2023 về việc tiếp tục tập trung tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

Trong Kế hoạch đã ban hành có nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, là phải khẩn trương thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong đó lưu ý các khu vực trọng điểm về cháy rừng.

Một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tối đa lực lượng, bám sát địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các chủ rừng thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, và hỗ trợ các chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định hiện hành; khẩn trương rà soát, tu bổ hệ thống biển cấm lửa, các bảng tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tu sửa, xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh lửa, đảm bảo phương tiện kỹ thuật, hậu cần thiết yếu, chấp hành nghiêm công tác ứng trực theo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày, sẵn sàng triển khai các biện pháp ngặn chặn, khống chế, dập tắt kịp thời, hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đối với UNBD cấp huyện và các đơn vị chủ rừng, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Tập trung nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương, và khu vực do chủ rừng quản lý.

Kế hoạch cũng giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Và đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng, chủ động ứng phó, phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Linh Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động