PCCC phải đặt tính mạng và tài sản của con người lên cao nhất

15/11/2019 09:42 Tăng trưởng xanh
Tại phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định: "Quan điểm của Bộ là ưu tiên tài sản, tính mạng con người là trên hết".
23 địa phương chỉ có duy nhất đội chữa cháy đặt tại trung tâm hành chính của tỉnh Lỗ hổng "chết người" trong phòng cháy chữa cháy tại cao ốc Quốc hội dành cả ngày 13/11 thảo luận thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC

Cụ thể, tại phiên thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018, ngày 13/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, việc hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng trong PCCC cơ bản có 3 Luật (Luật PCCC, Xây dựng, nhà ở), 4 Nghị định và nhiều thông tư của các bộ để điều chỉnh các vấn đề này.

Ông Hà cho rằng, trong các văn bản đã quy định hết sức cụ thể các khâu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng về thẩm định và kiểm tra. Ngoài ra, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn của chúng ta liên quan đến PCCC trong lĩnh vực xây dựng có 8 quy chuẩn và 26 tiêu chuẩn quy định rất cụ thể về quy hoạch hệ thống đường giao thông PCCC, trạm PCCC, quy định các trụ nước và cũng có các quy định cụ thể về phòng chống cháy trong một số công trình chuyên ngành như chợ, chung cư…

pccc pha i dat tinh mang va tai san cua con nguoi len cao nhat
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà..

Trong Luật nhà ở cũng quy định rất rõ những quy định của chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư trong việc thực hiện quy định pháp luật về PCCC cũng như mua bảo hiểm cháy nổ.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cơ bản, một số nội dung lạc hậu, thiếu quy định đáp ứng đối với yêu cầu của sự phát triển rất nhanh trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

Cùng với đó, việc tổ chức thực hiện công tác PCCC vẫn còn nhiều bất cập trong khâu tổ chức thực hiện, về quy định PCCC trong công tác quy hoạch xây dựng thẩm định, nghiệm thu công trình còn thiếu nhiều bước quan trọng.

"Nếu gỡ được những vướng mắc nêu trên thì sẽ hạn chế tối đa cháy và hậu quả của cháy gây ra. Tạo điều kiện rất tốt cho công tác PCCC" - ông Hà nói.

Cũng trong phiên thảo luận, dẫn báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội bày tỏ bức xúc: "Tại sao có những công trình chưa nghiệm thu PCCC mà vẫn đưa vào sử dụng, một số vi phạm nhưng xử lý không nghiêm khiến chủ đầu tư và chủ thể liên quan có dấu hiệu nhờn", ông Hà xin nhận trách nhiệm và cho biết trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng thời gian tới sẽ làm hết mình cùng các Bộ, ngành, địa phương để hạn chế những bất cập trong PCCC.

Bộ trưởng Xây dựng khẳng định: "Quan điểm của Bộ là ưu tiên tài sản, tính mạng con người là trên hết. Không thể hạ thấp tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC".

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ sẽ ban hành 2 quy chuẩn mới, cơ bản nhất đáp ứng yêu cầu quy chuẩn PCCC. Bộ cũng đang hoàn thiện một số quy định, trong trường hợp Việt Nam chưa xây dựng được quy chuẩn liên quan sẽ áp dụng những quy chuẩn, quy định của nước ngoài.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động