Quảng Ninh: Có 34 điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển được phê duyệt năm 2024

17/05/2024 12:36 Hạ tầng bảo vệ môi trường
UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành Quyết định về việc phê duyệt, công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2024. Việc xác định các điểm đổ chất nạo vét này góp phầm hạn chế những tác hại gây ô nhiễm môi trường trong quá trình nạo vét, vận chuyển và đổ thải cũng như góp phần sử dụng bền vững tài nguyên, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc phê duyệt, công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2024. Trong đó có 34 địa điểm trên bờ được đề xuất và chấp thuận gồm: Thị xã Quảng Yên có 03 địa điểm; thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả mỗi thành phố có 01 địa điểm; huyện Vân Đồn có 19 địa điểm được phê duyệt; huyện Cô Tô có 05 địa điểm; huyện Đầm Hà và huyện Ba Chẽ mỗi địa phương có 02 địa điểm và huyện Hải Hà có 01 địa điểm là Khu vực dải cây xanh và đường tàu thuộc KCN cảng biển Hải Hà.

Quảng Ninh: Có 34 điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển được phê duyệt năm 2024
Khu vực Dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup là địa điểm duy nhất tại thành phố Hạ Long được tiếp nhận chất nạo vét thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBD tỉnh về số liệu và nội dung kết quả thẩm định, trình duyệt Quyết định này;

Sở TNMT là đơn vị đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký địa điểm đổ chất nạo vét của các cá nhân, đơn vị có nhu cầu; căn cứ đặc điểm chất nạo vét và khả năng sử dụng chất nạo vét đối với từng khu vực, địa điểm, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận từng trường hợp cụ thể để bảo đảm tuân thủ các quy định, quy hoạch hiện hành; không tham mưu đổ chất nạo vét vào khu vực có rừng khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng;

Chủ động rà soát các điều kiện về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo và các quy định khác có liên quan của pháp luậ đối với địa điểm đổ chất nạo vét để tham mưu UBND tỉnh điều chính, bổ sung danh mục kịp thời và các nội dung phát sinh (nếu có).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm giám sát công tác đổ chất nạo vét trên địa bàn thuộc phạm vi đơn vị, địa phương quản lý; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông đối với các địa điểm đổ chất nạo vét và khu vực xung quanh địa điểm đổ chất nạo vét trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; nếu có các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền cần giải quyết thì báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở TNMT để giải quyết.

Đối với đơn vị quản lý địa điểm đổ chất nạo vét, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện thi công bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật;

Chủ động đánh giá khả năng sử dụng chất nạo vét, phương án thi công đối với địa điểm đổ chất nạo vét; phối hợp với đơn vị chủ dự án nạo vét báo cáo cơ quan có thểm quyền đối với từng trường hợp cụ thể;

Phối hợp với đơn vị đổ chất nạo vét hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đánh giá tác động đối với cảnh quan, môi trường đối với địa điểm đổ chất nạo vét bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật;

Thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh của Chủ đầu tư do giảm chi phí san nền dự án và nghĩa vụ tài chính về khoáng sản với nhà nước (nếu có). Trong quá trình thi công đổ chất nạo vét thực hiện giám sát và phối hợp với đơn vị đổ chất nạo vét thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, đất đai, khoáng sản, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Đối với đơn vị có nhu cầu đăng ký đổ chất nạo vét, UBND tỉnh yêu cầu: các đơn vị hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, đánh giá tác động đối với cảnh quan, môi trường đối với địa điểm đổ chất nạo vét và dự án nạo vét; lập hồ sơ đăng ký đổ chất nạo vét đối với từng dự án nộp về Sở TNMT để chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận đối với từng trường hợp cụ thể;

Đối với các địa điểm là mặt bằng các dự án đã có chủ đầu tư, cần có văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư về việc tiếp nhận chất nạo vét; thực hiện quản lý chất nạo vét theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các quy định khác có liên quan trong quá trình nạo vét, vận chuyển, đổ chất nạo vét.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng giao các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Công an tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, phối hợp với Sở TNMT trong quản lý, giám sát việc thực hiện đổ chất nạo vét trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

Các Quyết định phê duyệt địa điểm đổ chất nạo vét của các năm trước đây chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024./.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động