Quảng Ninh: Thúc đẩy tuần hoàn chất thải

21/05/2024 11:57 Tăng trưởng xanh
Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng của các địa phương trên cả nước. Quảng Ninh với nhiều tiềm năng từ sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, du lịch, dịch vụ sẽ mang đến nhiều nguồn nguyên liệu đầu vào để thực hiện hiệu quả kinh tế tuần hoàn từ chất thải. Tỉnh cũng đã và đang triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tuần hoàn chất thải hướng đến phát triển kinh tế bền vững.

Nhiều mô hình tuần hoàn chất thải hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Lượng đất đá đổ thải của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt trên 150 triệu m³/năm. Trong khi đó, Quảng Ninh có nhiều dự án hạ tầng kinh tế, đô thị, giao thông đã và đang được đầu tư. Với chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tận dụng các nguyên liệu thải bỏ, TKV đã giao cho Công ty Chế biến Than Quảng Ninh lập quy hoạch các khu vực bãi thải đất đá từ quá trình khai thác và chế biến than có thể sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, TKV đã khởi động khai thác, thu hồi đất đá thải mỏ phục vụ san lấp các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh tận dụng tối đa đất đá thải làm vật liệu san lấp trong Dự án xây dựng Cầu Bình Minh
Quảng Ninh tận dụng tối đa đất đá thải làm vật liệu san lấp trong Dự án xây dựng Cầu Bình Minh

Đến nay, TKV cung cấp hơn 17.220m³ đất đá thải làm vật liệu san lấp cho 2 dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả (khai thác khu vực bãi thải cánh tây mỏ Núi Béo) và cầu Bình Minh (khai thác bãi thải phía Trụ Nam mỏ Suối Lại). TKV đã quy hoạch khai thác đất đá thải mỏ tại Quảng Ninh đến năm 2030 bao gồm 16 khu vực với tổng khối lượng đất đá thải có thể khai thác, thu hồi khoảng 633,4 triệu m³, bình quân gần 82 triệu m³/năm.

Bãi thải Bàng Nâu (TP Cẩm Phả) được phép khai thác đất đá thải san lấp mặt bằng phục vụ các dự án. Ảnh: Phạm Tăng
Bãi thải Bàng Nâu (TP Cẩm Phả) được phép khai thác đất đá thải san lấp mặt bằng phục vụ các dự án

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây các phương án thu hồi đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp mặt bằng với tổng trữ lượng đất đá khoảng 35 triệu m³, qua đó giải quyết nhu cầu vật liệu san lấp cho những công trình, giảm thiểu chất thải rắn công nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ các doanh nghiệp ngành than, nhiều mô hình thu gom, xử lý và tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng hữu ích được triển khai trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu chất thải rắn, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Mô hình đan làn đi chợ từ dây nhựa của Hội LHPN phường Hà Trung (TP Hạ Long).
Mô hình đan làn đi chợ từ dây nhựa của Hội LHPN phường Hà Trung (TP Hạ Long).

Điển hình có thể kể đến Hội LHPN phường Hà Trung (thành phố Hạ Long) với mô hình đan làn đi chợ từ rác thải nhựa. Những chiếc làn này được tạo nên từ dây nhựa buộc gạch, thùng hàng, vật liệu xây dựng… được thu gom, làm sạch rồi triển khai sản xuất làn. Đến nay, hội viên, phụ nữ phường Hà Trung đã sản xuất được trên 4.000 chiếc. Sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp ở trong và ngoài tỉnh. Có được thành công trên xuất phát từ nhận thức bảo vệ cảnh quan, môi trường trước một lượng lớn rác thải hữu cơ như dây nhựa, túi nilon, chai nhựa… hàng ngày xả ra môi trường. Việc làm của Hội LHPN phường Hà Trung đã cơ bản hạn chế hàng nghìn tấn dây nhựa thải ra môi trường cũng như lan tỏa, thay đổi thói quen từ việc sử dụng túi nilon để đi chợ mua bán hàng hóa thì chuyển sang dùng làn, giảm thiểu lượng lớn rác thải nhựa, hình thành thói quen sống xanh. Thời gian tới, đẩy đảy mạnh sản xuất, tăng nguồn thu cũng như lan tỏa tình yêu với môi trường Hội LHPN phường Hà Trung và đơn vị liên quan quảng bá sản phẩm tại các điểm du lịch, xúc tiến tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, từng bước triển khai mô hình tái chế tấm nhựa khổ lớn như pano, áp phích… thành các vật dụng hữu ích.

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc thúc đẩy tuần hoàn chất thải

Nhằm đưa chất thải rắn hữu cơ là nguồn tài nguyên, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần bảo vệ môi trường cũng như tạo ra giá trị kinh tế từ tuần hoàn chất thải, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 4/4/2024 về tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ phụ phẩm trồng trọt được thu gom và tuần hoàn đạt 80%; tỷ lệ chất thải rắn hữu cơ tại đô thị được tuần hoàn đạt 50%; tỷ lệ chất thải rắn hữu cơ tại nông thôn được tuần hoàn đạt 30%; tỷ lệ phụ phẩm của công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm được thu gom và tuần hoàn đạt 50%; mỗi địa phương có ít nhất 1 điểm, vùng liên kết tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ.

Để đưa Kế hoạch đi vào thực hiện hiệu quả, tỉnh sẽ tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ trong đó tập trung vào việc tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân loại chất thải rắn tại nguồn và tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hướng đến các giải pháp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cá nhân, hộ gia đình, cán bộ quản lý môi trường các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (như khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, ban quản lý các chợ, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, hợp tác xã, nông trại, nông trường,...) về tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ, xây dựng mạng lưới điểm, vùng, tạo sự kết nối giữa nơi cung cấp và nơi nhận tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ; lồng ghép các nội dung giáo dục về kinh tế tuần hoàn nói chung và tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ nói riêng vào chương trình giáo dục tại các cấp học, bậc học; tích hợp nội dung tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ vào các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó là các hoạt động, tỉnh sẽ tuyên truyền về tiêu dùng xanh, phong cách sống thân thiện môi trường. xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng và nhân rộng các sáng kiến, mô hình tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ tại chỗ và liên vùng... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tiếp nhận tái chế, tái sử dụng, tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ dựa trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện.

Ngoài giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ, tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể từ cơ chế, chính sách thúc đẩy tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ đến phát triển hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ; phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế thực hiện tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ; đa dạng hóa nguồn vốn cho thực hiện tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ trên địa bàn tỉnh cũng như nhân rộng, phát triển các thực hành tốt và xây dựng kinh tế tuần hoàn chất thải rắn hữu cơ trong thời gian tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động