Quảng Ninh: Thúc đẩy tuần hoàn chất thải

Quảng Ninh: Thúc đẩy tuần hoàn chất thải

Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng của các địa phương trên cả nước. Quảng Ninh với nhiều tiềm năng từ sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, du ...
Tìm kiếm giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa năm 2024

Tìm kiếm giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa năm 2024

Nhằm hạn chế các nguy cơ từ rác thải nhựa và khối lượng rác thải nhựa, bao bì nhựa gia tăng nhanh chóng cũng như tìm kiếm các giải pháp sáng tạo trong việc phát ...
Áp dụng mô hình tuần hoàn trong sản xuất tại doanh nghiệp ngành Mía đường

Áp dụng mô hình tuần hoàn trong sản xuất tại doanh nghiệp ngành Mía đường

Mô hình tuần hoàn trong sản xuất đã không còn xa lạ với các doanh nghiệp trong cả nước. Mô hình tuần hoàn trong sản xuất cũng đã và đang được nhiều doanh nghiệp ngành ...
Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với công tác bảo vệ môi trường

Vĩnh Phúc: Phát triển kinh tế - xã hội bền vững đi đôi với công tác bảo vệ môi trường

Với định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững, công tác bảo vệ môi trường luôn được tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động