Quảng Trị: Đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã 1.000 kg/giờ

29/05/2019 14:43 Địa phương
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mô hình lò đốt rác cụm xã huyện Cam Lộ.

Quảng Trị: Đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã 1.000 kg/giờ

Việc đầu tư lò đốt rác thải cụm xã góp phần giúp huyện Cam Lộ giải quyết lượng rác thải sinh hoạt đang phát sinh trên địa bàn

Mô hình lò đốt rác dự kiến được xây dựng tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, gồm các hạng mục xây dựng: Khu lò đốt rác, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục khác. Lò đốt rác thải sinh hoạt có công suất 1.000 kg/giờ, đạt Quy chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nghệ xử lý rác sinh hoạt.
Việc xây dựng lò đốt rác nhằm mục tiêu giải quyết lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Cam Lộ. Cải tạo môi trường sinh thái khu vực dự án xung quanh, góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2019 - 2020. UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lộ quản lý, khai thác, sử dụng và chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định hiện hành.

Cam Lộ là huyện đầu tiên của Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, để đạt được kết quả đó, một trong những tiêu chí quan trọng mà địa phương đang tập trung thực hiện đó là tiêu chí về Môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Những năm qua, huyện đã tập trung các giải pháp xử lí triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải; xây dựng hệ thống xử lí chất thải, nước thải và phân loại, xử lí các loại rác thải rắn; từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa các cơ sở làng nghề, lò giết mổ ra xa khu dân cư nhằm tránh tình trạng ô nhiễm môi trường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan gắn với việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan cấp tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí huyện NTM…
Tiến Nhất
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động