Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm

19/07/2023 17:00 Chính trị
Phát biểu tại cuộc gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam chiều ngày 19/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, trong đó, quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm.
Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Quang cảnh cuộc gặp.

Chiều 19.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cùng đại diện Thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ.

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị. Thực tiễn phát triển của các nước trên thế giới đã cho thấy, có đến 75% động lực phát triển đến từ đô thị. Văn kiện Đại hội XII của Đảng ta đã bước đầu đề cập đến vấn đề phát triển đô thị. Đến Nghị quyết Đại hội XIII nhấn mạnh tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Đây là cơ sở để lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam trong 25 năm qua đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị của đất nước và với công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia liên quan đến quy hoạch của Quốc hội. Đồng thời mong muốn Hội tiếp tục đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật đang được Quốc hội xem xét.

Tại cuộc gặp, các chuyên gia, nhà khoa học của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nhất là Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã nêu nhiều vấn đề rất sâu sắc, không chỉ góp ý về những vấn đề rất cụ thể, cốt lõi của 3 dự án Luật mà còn gợi mở những tư duy mới, cách tiếp cận mới về hoàn thiện thể chế về quy hoạch, phát triển đô thị trong thời gian tới.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hội tiếp tục quán triệt và nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta với vấn đề phát triển đô thị, quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là Nghị quyết 06. “Nghị quyết đã xác định rõ là phải chỉ đạo đổi mới tư duy về phương pháp quy hoạch đô thị, bảo đảm đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Quy hoạch đô thị về phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị. Phải kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, về tình trạng quy hoạch treo, cơ chế xin - cho, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đô thị hóa phải gắn liền với công nghiệp hóa. Nếu đô thị hóa chậm hơn công nghiệp hóa thì thiếu các thiết chế xã hội phục vụ công nghiệp hóa, tác động sâu sắc tới trật tự, an toàn xã hội. Đô thị hóa phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, Chủ tịch Quốc hội giao Viện Nghiên cứu Lập pháp làm đầu mối nghiên cứu cách thức phối hợp hiệu quả, nhất là phối hợp nghiên cứu các đề án luật, các đề án lớn, trong đó có các dự án luật Quốc hội đang xem xét như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô… Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội nghiên cứu, chủ động đề xuất sáng kiến lập pháp những dự án luật đúng với chức năng của Hội; tiếp tục có cơ chế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội tiếp tục chủ động tham gia vào các chương trình, kế hoạch và các công tác quan trọng, có ý nghĩa lớn để có những ý kiến đóng góp quan trọng, hiệu quả cho Quốc hội, Chính phủ, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững Đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục theo dõi, phản biện trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã được quyết định, phê duyệt.

DH
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động