Sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm

03/11/2023 11:00 Tăng trưởng xanh
Sáng 3/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp một số tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tổ chức Hội thảo: "Xây dựng và thực thi chính sách thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm: Kinh nghiệm ở EU và thưc tiễn tại Việt Nam - sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức xã hội".

Thực hành kinh doanh có trách nhiệm (Responsible business practice - RBP) là một nội dung quan trọng nhằm đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Chính vì vậy, Liên Hợp Quốc đã công bố Các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người (UNGPs), nhằm thúc đẩy nội dung này trên quy mô toàn cầu và hướng tới hỗ trợ các quốc gia cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng quốc gia

Sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Sản xuất xanh, phát triển bền vững, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, bà Brenda Candries, đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết: Liên minh Châu Âu đã cam kết mạnh mẽ giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan đến môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) và biến đổi khí hậu; cùng với đó Liên minh Châu Âu cũng đang đề xuất một luật mới về Thẩm định tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDD). Trong đó đặt ra nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp nhằm xác định, ngăn chặn, chấm dứt, giảm thiểu và giải quyết các tác động tiêu cực đến quyền con người và môi trường trong hoạt động của chính doanh nghiệp, các công ty trực thuộc và chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong và ngoài Châu Âu.

Sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Bà Brenda Candries, Đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo bà Brenda Candries: Khi Luật thẩm định tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDD) có hiệu lực ở Liên minh Châu Âu các doanh nghiệp Việt Nam không hoạt động tại Châu Âu vẫn có thể gián tiếp bị ảnh hưởng nếu họ nằm trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp EU; liên quan đến hợp tác giữa EU với Việt Nam, chuyển đổi xanh và thực hành kinh doanh có trách nhiệm là nội dung được phản ánh ở 2 trong số 3 lĩnh vực ưu tiên của Chương trình viện trợ đa niên (MIP) giai đoạn 2021 – 2027 nhằm hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn kỹ thuật số thích ứng với khí hậu; và Tinh thần kinh doanh có trách nhiệm và nâng cao kỹ năng để có việc làm thoả đáng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) cho rằng, thực hành kinh doanh có trách nhiệm là một nội dung quan trọng nhằm đạt được mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Chính vì vậy, Liên hợp quốc đã công bố các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người nhằm thúc đẩy nội dung này trên quy mô toàn cầu, hướng tới hỗ trợ từng quốc gia cụ thể hóa thành chương trình hành động.

Sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Ông Trần Nhật Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED)

Ông Nguyễn Văn Huấn, đại diện UNDP cho rằng để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, điểm mấu chốt chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Do đó, cần tạo lập sự nhất quán, đồng bộ trong hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Khi chính sách pháp luật chưa được hoàn thiện; doanh nghiệp chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án xanh, các dự án về môi trường; thiếu sự hỗ trợ từ các hiệp hội ngành/nghề trong việc liên kết nhằm tăng năng lực cạnh tranh; khác biệt về mô hình, văn hóa, tư duy và cách tiếp cận của từng doanh nghiệp chính là những rào cản lớn, thách thức đối với doanh nghiệp trong việc thực hành kinh doanh có trác nhiệm. Do đó khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu thực hành kinh doanh có trách nhiệm cũng là khi vượt qua được những rào cản trên cùng với đó sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và cả quốc gia, giảm thiểu các rủi ro, nhất là rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp cũng như quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm
Ông Nguyễn Văn Huấn, đại diện UNDP phát biểu tại Hội thảo
Tính đến tháng 10/2019 đã có 25 quốc gia đã đưa các vấn đề kinh doanh có trách nhiệm vào một phần các chương trình nghị sự quốc gia. Trong đó, 23/25 quốc gia đã xác lập Chương trình hành động quốc gia với những mục tiêu cụ thể phù hợp với bối cảnh quốc gia.

Trước đó ngày 10/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 843/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027. Với mục tiêu: "Nâng cao nhận thức, năng lực; rà soát và hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành chính sách, pháp luật (trong đó có nâng cao hiệu quả và thúc đẩy việc tiếp cận các biện pháp khắc phục) nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2027 để phát huy các mặt tích cực và giảm thiểu các mặt tiêu cực của các hoạt động phát triển kinh tế, kinh doanh đối với xã hội, môi trường (tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, lao động, môi trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tiêu dùng và các nhóm dễ bị tổn thương), qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam"./.

Ngọc Nha
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động