Thứ ba 24/11/2020 22:40

Sáng chế về các chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer, plastic

28/08/2020 16:19
Mới đây các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học đã đưa ra những giải pháp xử lý sinh học thân thiện với môi trường để xử lý rác thải polymer, plastic (chất dẻo).
Điều kiện kinh doanh chế phấm sinh học trong xử lý chất thải
sang che ve cac che pham sinh hoc phan huy mang polymer plastic

Các sản phẩm từ nhựa và nilon là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Đề tài “Đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học hiện có ở Việt Nam trong các điều kiện môi trường xử lý khác nhau” do Viện Công nghệ Sinh học thực hiện với sự phối hợp của các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Trung tâm nghiên cứu & chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu của Đề tài nhằm đánh giá được khả năng phân hủy sinh học của các polymer, chất dẻo do Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam cung cấp và các loại túi polymer, chất dẻo đang được sử dụng ở Việt Nam và được quảng cáo là tự phân hủy sinh học trong các điều kiện và các tác nhân khác nhau (tác nhân vật lý, tác nhân sinh học, điều kiện tự nhiên, các quy trình ủ compost và chuyển hóa bằng các công nghệ kỵ khí hay hỗn hợp của hiếu khí và kỵ khí).

Để đưa ra được các kết quả chính xác trong việc đánh giá khả năng phân hủy của các polymer phân hủy sinh học trong điều kiện môi trường xử lý khác nhau, các nhà khoa học đã sử dụng đa dạng các phương pháp kỹ thuật hiện đại, xác định khả năng phân hủy sinh học polymer, chất dẻo bằng enzyme ngoại bào laccase; khả năng phân hủy sinh học polymer, chất dẻo bằng vi sinh vật ưa nhiệt (vi khuẩn, xạ khuẩn); đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong điều kiện tự nhiên để làm đối chứng; xác định khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo sau khi có tác động của các tác nhân vật lý; đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong đống ủ compost; đánh giá khả năng phân hủy sinh học của polymer, chất dẻo trong điều kiện hiếu khí, kỵ khí hay kết hợp cả kỵ khí và hiếu khí. Từ đó đưa ra các kiến nghị: Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học công nghệ cho phép tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm mới vật liệu di truyền từ Việt Nam (là vi sinh vật) và sử dụng các tác nhân mà đề tài đã chứng minh có khả năng cao để tạo công nghệ hướng tới xử lý rác thải polymer, chất dẻo có khả năng phân hủy sinh học.

Các chế phẩm mà đề tài đã tạo ra được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Bằng Độc quyền sáng chế cho phép thử nghiệm xử lý rác thải polymer, chất dẻo ở qui mô lớn dần. Các sáng chế đã được cấp bằng gồm: Chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer và plastic có nguồn gốc từ dầu mỏ; Chủng xạ khuẩn ưa nhiệt Streptomyces sp. XKBD2.1 và chế phẩm xử lý rác thải màng polymer có nguồn gốc từ dầu mỏ có khả năng phân hủy sinh học hay thân thiện môi trường chứa chủng xạ khuẩn ưa nhiệt này; Chủng xạ khuẩn ưa nhiệt Streptomyces sp. XKBD2.4 và chế phẩm xử lý rác thải màng polymer có nguồn gốc từ dầu mỏ có khả năng phân hủy sinh học hay thân thiện môi trường chứa chủng xạ khuẩn ưa nhiệt này.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile