Thứ năm 06/08/2020 01:59

Siết chặt nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu

18/08/2019 13:41
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, khi kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, công chức hải quan phải kiểm tra trên hàng hóa, bao bì có nhãn hay không. Trường hợp hàng hóa không có nhãn (trừ các hàng hóa quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP) thì thực hiện xử phạt theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP). Đồng thời chuyển thông tin cho Tổng cục Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát việc dán nhãn phụ trước khi lưu thông.

Trường hợp hàng hóa có nhãn thì nhãn hàng hóa phải thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Trong đó, vị trí nhãn phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa, ở vị trí dễ quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

siet chat nguon goc hang hoa nhap khau
Ngành Hải quan sẽ tăng cường kiểm tra, siết chặt nguồn gốc hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, trên nhãn hàng hóa phải bao gồm các nội dung sau: Tên hàng hóa; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, ngoài việc kiểm tra các nội dung bắt buộc, trên nhãn gốc phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Đối với nhóm hàng hóa nhập khẩu là lương thực, thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, rượu, đồ uống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể các đơn vị kiểm tra trên nhãn gốc phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc theo từng nhóm hàng theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng thuốc lá điếu nhập khẩu thì kiểm tra việc ghi nhãn theo quy định tại Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT của liên Bộ Y tế, Bộ Công Thương hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Gia Phú
Xem phiên bản mobile