Quy hoạch phát triển điện quốc gia phải giảm thiểu tác động bất lợi với môi trường

Quy hoạch phát triển điện quốc gia phải giảm thiểu tác động bất lợi với môi trường

Những thách thức đối với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 có xét đến năm 2045 (Quy hoạch điện 8) bao gồm sử dụng có hiệu quả các nguồn năng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động