Định hướng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường Biển và hải đảo

Định hướng khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường Biển và hải đảo

Hội nghị “Công bố chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.
Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo ...
Vi phạm quy định về nhận chìm ở biển bị phạt từ 5 triệu đến 1 tỉ đồng

Vi phạm quy định về nhận chìm ở biển bị phạt từ 5 triệu đến 1 tỉ đồng

Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động