Bình Lục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tư tưởng

Bình Lục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tư tưởng

Những năm qua, huyện Bình Lục (Hà Nam) luôn quan tâm, coi trọng công tác tư tưởng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 04 ngày 06/03/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam “về tăng cường ...
Bình Lục: Sinh hoạt chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Bình Lục: Sinh hoạt chính trị là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Thông qua mỗi đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) ngày càng ...
Bình Lục tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Bình Lục tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp

Những năm qua nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đến nay huyện Bình Lục (Hà Nam) đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột ...
Bình Lục (Hà Nam): Quyết tâm đưa nông thôn lên tầm cao mới

Bình Lục (Hà Nam): Quyết tâm đưa nông thôn lên tầm cao mới

Huyện Bình Lục (Hà Nam) về đích nông thôn mới (NTM) năm 2019, sẵn đà thắng lợi, địa phương đang trên lộ trình nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động