Bình Lục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tư tưởng

23/10/2022 19:15 Tăng trưởng xanh
Những năm qua, huyện Bình Lục (Hà Nam) luôn quan tâm, coi trọng công tác tư tưởng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 04 ngày 06/03/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới” một cách nghiêm túc, hiệu quả.​

Để triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, trong đó có Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”, triển khai quyết liệt ở tất cả các tổ chức Đảng, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất để tổ chức học tập.

Bà Trần Thị Quyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục cho biết: Với vai trò chủ trì, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan và hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức hội nghị, đồng thời chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị học tập Nghị quyết 04. Từ việc triển khai quyết liệt, 100% đảng bộ, chi bộ trong huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa các kế hoạch của Huyện uỷ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Bình Lục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tư tưởng

Huyện Bình Lục tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII bằng hình thức trực tuyến

“Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng là “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, những năm qua cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Bình Lục luôn quan tâm và coi trọng công tác tư tưởng, nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Hà Nam “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới” một cách nghiêm túc, hiệu quả với mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đã được địa phương tổ chức nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Đánh giá nhận định đã bám sát thực tiễn hoạt động của đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc, các tình huống nảy sinh với định hướng tư tưởng, đảm bảo tính thuyết phục đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân” – ông Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục chia sẻ.

Để cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, BTV Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 52 ngày 19/11/2021 về thực hiện Nghị quyết 04, trong đó xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, phân công các cơ quan chức năng tham mưu tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hằng năm về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng.

Điển hình như Hội nghị học tập, quán triệt đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm huyện và 17 điểm trực tuyến các xã, thị trấn ngày 27/10/2021 với đại biểu tham dự học tập đạt tỉ lệ cao đạt trên 97%. Đã có 100% các Đảng bộ, chi bộ tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai tới toàn thể đảng viên và đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Qua công tác kiểm tra và kết quả tổng hợp chung trong toàn Đảng bộ huyện cho thấy, cán bộ đảng viên tham gia học tập triển khai thực hiện Nghị quyết đầy đủ, với tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe, theo dõi và hài lòng với phương thức học tập, các nội dung do báo cáo viên truyền đạt trực tiếp hoặc trực tuyến.

“Việc học tập Nghị quyết 04 tại địa phương chúng tôi thời gian qua đã trở thành phong trào sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân. Thực hiện chương trình của cấp trên, chúng tôi còn phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết 04 của của Tỉnh uỷ Hà Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025” – ông Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghĩa (Bình Lục) chia sẻ về việc học tập nghị quyết ở địa phương.

Ngoài ra, các cấp ủy đảng từ huyện tới cơ sở trực tiếp là người đứng đầu đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong nội bộ và nhân dân, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục (Hà Nam) cho biết: Đảng bộ huyện Bình Lục có 57 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 20 đảng bộ và 37 chi bộ trực thuộc với 7.262 đảng viên đang sinh hoạt ở các loại hình tổ chức Đảng khác nhau...Xác định rõ vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhất là trong tình hình mới, những năm qua địa phương luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc cụ thể hóa Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Hà Nam “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới” đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội ở địa phương.

“Thông qua việc thực hiện Nghị quyết 04, công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ ở địa phương không ngừng được nâng cao; góp phần nâng cao tính chiến đấu, sự nhạy bén của công tác tuyên truyền và qua đó nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cạnh đó việc thực hiện Nghị quyết còn góp phần tích cực trong công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…” – Bí thư Lê Xuân Huy nhấn mạnh../.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động