Năm 2020, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng

Năm 2020, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán NSNN 2020 trình Quốc hội, theo đó, tỷ lệ bội chi NSNN dự kiến là 234,8 nghìn tỉ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động